Ime:*

Prezime:*

Adresa:

Grad:

Zemlja:

Telefon:

Mobitel:*

Fax:

E-mail:*

Datum dolaska:*

Datum odlaska:*

Izbor smještaja:*

Vrsta usluge:*


Broj osoba:*


  Ovim putem potvrđujem da sam ispunjavanjem kontakt obrasca suglasan/a da se moji osobni podaci prikupe i obrađuju isključivo u svrhu kontakta za koju su i prikupljeni. Također, potvrđujem i da sam obaviješten/a da HOTEL VICKO COMMERCE d.o.o. posluje sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) koja propisuje da dani osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama bez moje daljnje privole i da će biti čuvani na siguran način sukladno zahtjevima Uredbe sve dok za tim postoji potreba ili ne postavim zahtjev za povlačenjem suglasnosti, brisanjem, ograničenjem ili ispravkom podataka.

Zanimaju me izleti?