HOTEL VICKO COMMERCE d.o.o

Adresa: Jose Dokoze 20
HR-23244 Starigrad Paklenica, Hrvatska
Telefon: +385 (23) 369 304
E-mail: info@hotel-vicko.hr
Kontakt osoba: Tea Katić
Gsm: +385 91 212 3187

Pošaljite upit


Ime:*

Prezime:*

Adresa:

E-mail:*


  Ovim putem potvrđujem da sam ispunjavanjem kontakt obrasca suglasan/a da se moji osobni podaci prikupe i obrađuju isključivo u svrhu kontakta za koju su i prikupljeni. Također, potvrđujem i da sam obaviješten/a da HOTEL VICKO COMMERCE d.o.o. posluje sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) koja propisuje da dani osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama bez moje daljnje privole i da će biti čuvani na siguran način sukladno zahtjevima Uredbe sve dok za tim postoji potreba ili ne postavim zahtjev za povlačenjem suglasnosti, brisanjem, ograničenjem ili ispravkom podataka.


Ovdje unesite vaš komentar:

Safe stay in Croatia ESIF EU HAMAG Bicro