Ime:*

Prezime:*

Adresa:

Grad:

Zemlja:

Telefon:

Mobitel:*

Fax:

E-mail:*

Datum dolaska:*

Datum odlaska:*

Izbor smještaja:*

Vrsta usluge:*


Broj osoba:*


  Ovim putem potvrđujem da sam ispunjavanjem kontakt obrasca suglasan/a da se moji osobni podaci prikupe i obrađuju isključivo u svrhu kontakta za koju su i prikupljeni. Također, potvrđujem i da sam obaviješten/a da HOTEL VICKO COMMERCE d.o.o. posluje sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) koja propisuje da dani osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama bez moje daljnje privole i da će biti čuvani na siguran način sukladno zahtjevima Uredbe sve dok za tim postoji potreba ili ne postavim zahtjev za povlačenjem suglasnosti, brisanjem, ograničenjem ili ispravkom podataka.

Zanimaju me izleti?


Ostali podaci i poruka:

(obavezno navesti podatke o
starosti djece, želite li balkon,
dolazite li s kućnim ljubimcima)

Safe stay in Croatia ESIF EU HAMAG Bicro